Projekt

Dzienna szkoła

W lipcu 2015 roku zakupiliśmy ziemię razem ze stojącym na niej budynkiem. Po remoncie budynku, w maju 2016 roku, otworzyliśmy naszą pierwszą Dzienną Szkołę dla pięćdziesięciorga biednych dzieci. Zapewniliśmy dzieciom edukację w zakresie przedmiotów szkolnych: sportu, muzyki, nauczania o Bogu i Jezusie. Ponadto dzieci otrzymują darmowe jedzenie i schludne ubrania. Otaczamy ich miłością, dajemy nadzieję na lepszą przyszłość. Wrażenia...

Sierociniec

Odkąd rozpoczęliśmy pracę z biednymi dziećmi w Brazylii, wzbogacamy się o coraz nowsze doświadczenia. Uświadomiliśmy sobie, że potrzeba funkcjonowania Centrum Dziennej Opieki jest ogromna. W wyniku modlitw zdaliśmy sobie sprawę z faktu, że teraz jest czas, abyśmy nabyli wszelkiego rodzaju umiejętności niezbędnych do otwarcia i prowadzenia Centrum Dziennej Opieki, zanim staniemy przed jeszcze trudniejszym wyzwaniem - otworzeniem pierwszego sierocińca. Chcemy uniknąć niepotrzebnych przeszkód. Od momentu zetknięcia się z wielkim ubóstwem w całym kraju, postawiliśmy sobie za cel wybudowanie 100 sierocińców w Brazylii.

Natal

Reinhard i Debi odwiedzili kolejną miejscowość w północno-wschodniej Brazylii – Natal. Doznali ogromnego szoku wynikającego z rozpaczliwej sytuacji, w jakiej znajdują się tamtejsze dzieci. Bóg jednak wskazał im wspaniałą rodzinę pastorską, która niesie pomoc potrzebującym dzieciom, mimo wszelkich trudności, z jakimi się spotykają. Przede wszystkim rodzinę tę dotykają kłopoty finansowe. W wyniku modlitwy Reinhard i Debi zdecydowali się na rozpoczęcie drugiego projektu. Pod koniec 2016 roku zakupili dom dla około sześćdziesięciorga dzieci. Budynek jest w trakcie remontu. Wszyscy żywią ogromne nadzieje, że w połowie 2017 roku będzie już gotowe kolejne miejsce dla biednych dzieci. Zobacz galerie zdjęć oraz nasz Newsletter od grudnia 2016 aby dowiedzieć się więcej.

Pin It