Poznaj Brazilian Kids Kare

São Paulo, rok założenia 2014

Co to jest Brazilian Kids Kare?

Jesteśmy organizacją non-profit, która narodziła się z wołania w sercu Boga. Reinhard i Debi są założycielami stowarzyszenia BKK. Kiedy sprowadzili się do Brazylii kilka lat temu, stanęli w obliczu trudnej rzeczywistości, w której wiele rodzin w północno-wschodnim regionie Brazylii jest narażonych na brak jakiejkolwiek pomocy społecznej, pozostaje bez dostępu do edukacji, kultury, wartości etycznych, a przede wszystkim pozbawione są możliwości poznania Boga.

W co wierzymy

Bóg nie nakłada ograniczeń na swoje dzieci! Opierając się na tej prawdzie, wiemy, że wszystko jest możliwe dla tych, którzy wierzą, i wierzymy, że można uratować setki tysięcy brazylijskich dzieci, które są zagrożone. Naszym planem jest otwarcie co najmniej 100 instytucji wyposażonych do wspierania tych dzieci i przekształcania rzeczywistości życia każdego z nich za pomocą zasobów, które, jak wierzymy, Bóg już nam udostępnił.

Nasz cel

Obecnie Brazilian Kids Kare zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem (budową) i utrzymaniem domów dziecka i projektów społecznych w Brazylii skoncentrowanych na udzielaniu pomocy skrzywdzonym dzieciom, nastolatkom i dorosłym, w celu opracowywania działań wspierających w dalszej edukacji, a także poprzez promowanie wartości etycznych, moralnych, społecznych, kulturowych i duchowych.

Rozwój osobisty

Rozwój osobisty, zawodowy i duchowy Brazilian Kids Kare zakłada, że rolą stowarzyszenia działającego w obszarach społecznych i ekonomicznych jest oferowanie dzieciom, nastolatkom i dorosłym nowych możliwości poprzez opiekę instytucjonalną za pośrednictwem ośrodków opieki dziennej i projektów mieszkaniowych. Zapewniamy tym samym dostęp do edukacji, co umożliwia każdemu z nich ponowne zintegrowanie się w społeczeństwie i skutkuje znaczną poprawą dotychczasowych warunków bytowych.

Nasz zarząd

Kiedy zdeterminowani ludzie zaczynają współpracę, doświadczamy niezwykłych rezultatów. W Brazilian Kids Kare nieustannie dążymy do coraz lepszych wyników. Zespół składa się z kompetentnych specjalistów, pełnych pasji do tego dzieła, dokładających wszelkich starań, aby wpłynąć na życie dzieci i młodzieży w całej Brazylii.

Reinhard Hirtler
Prezes
Vinicius Lemos
Dyrektor Finansowy

Rada Budżetowa

Doradcy podatkowi naszej organizacji czuwają nad przejrzystością i uczciwością, sprawdzając nasze rachunki i doradzając najlepsze rozwiązania. To osoby z ogromnym doświadczeniem w finansach i audycie, wykorzystujące swoją wiedzę, pracujące razem, by mieć wpływ na zmiany w Brazylii.

Adriana Miranda
Radca budżetowy
Paulo Pereira
Radca budżetowy

Jak się to wszystko zaczęło?

W 2014 roku Reinhard i Debi Hirtler wybrali się na wycieczkę do São Luís w Maranhão, podczas której dowiedzieli się o dramatycznych warunkach życia, nieprzypominających tej rzeczywistości, którą poznali już podczas swojego pobytu w Brazylii. Usłyszeli o 7-letniej dziewczynce oferującej usługi prostytucji w zamian za owoce, aby zaspokoić swój głód.

Byli zszokowani, więc poprosili o zabranie ich do najbiedniejszych miejsc w tym regionie. Udali się w okolice, gdzie ludzie żyli w skrajnym ubóstwie, najczęściej w domach z patyków i błota.

Przechodząc obok dużego wysypiska śmieci, zobaczyli, że pośród tych wszystkich odpadów mieszkają dzieci, nieustannie poszukujące czegoś do jedzenia. Rozmawiając z mieszkańcami, zdali sobie sprawę, że powszechną rzeczywistością tutaj jest wykorzystywanie fizyczne i seksualne, nawet w domu rodzinnym. Matki i ojcowie, często uzależnieni od narkotyków, sprzedawali swoje córki, by czerpać korzyści z ich prostytucji. Mimo że miejsce to wydawało się obfitować w znaczną liczbę instytucji religijnych, wyraźnie nie miały one żadnego znaczenia w życiu tych ludzi.

Cała ta tragiczna rzeczywistość pełna rozpaczy, zniszczenia i całkowitego zaniedbania sprawiła, że Reinhard i Debi byli zdruzgotani. Wrócili do domu, modlili się przez cztery miesiące, płacząc i nie wiedząc, co zrobić, aby jakoś wpłynąć na tę sytuację lub przyjść z pomocą potrzebującym.

Wtedy postanowili zrobić to, co wspólnie uznali za słuszne i konieczne, zwłaszcza dla zagrożonych dzieci ulicy, sierot i porzuconych dzieci. Narodziło się marzenie o otwarciu 100 domów dziecka rozsianych po najbiedniejszych regionach Brazylii.

Utworzono stowarzyszenie Brazilian Kids Kare, a do końca 2020 r. wdrożono w życie plany domów dziecka, projektów społecznych i domów opieki. Wszystko to zostało zbudowane przez wiarę oraz dzięki zaangażowaniu innych ludzi, którzy również postanowili stać się kanałem docierania z Bożą troską do tych dzieci.

BKK w pełni wspiera i pomaga także innym organizacjom lokalnym, m.in. pomagając im w procesie wdrożeniowym, zakupach gruntów, budowie budynków, ich utrzymaniu, płacach pracowników, zaopatrzeniu, podstawowych potrzebach higienicznych i wszelkich innych rzeczach, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instytucji.


Dzieci i młodzież otrzymują zdrową żywność, uczęszczają do szkół, a czasem mają prywatnych nauczycieli, otrzymują również opiekę pedagogiczną, medyczną i psychologiczną, uprawiają sport oraz bawią się jak każde inne zwyczajne i zdrowe dzieci.

Bądź częścią naszego zespołu

Chcesz z nami współpracować?
Skontaktuj się z nami! Skomentuj, podaj swoją sugestię i zadawaj pytania poniżej.
Nawet jeśli w tej chwili nie ma otwartej rekrutacji, istnieje możliwość rejestracji. Twoje dane będą przechowane w bazie BKK.


Copyright © Brazilian Kids Kare. All rights reserved.
Powered by Solid Rock Design.